Hem - Om oss - Kontakt - Glömt lösen - ÅF-ansökan  

ÅF Ansökan

För att bli Återförsäljare hos oss måste du:

1. Godkänna nedanstående "allmänna återförsäljarvillkor"

2. Ladda hem och fylla i återförsäljaransökan.

3. Faxa eller posta ÅF-ansökan samt registreringsbeviset till PCB Distribution så hör vi av oss.

Allmänna Återförsäljarvillkor

Allmänna återförsäljarvillkor 20080209

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för alla PCB Distributions leveranser av produkter och täcker samtliga förhållanden som överenskommits om inte parterna skriftligen kommit överens om annat, vid beställningen anses Kunden ha godtagit villkoren. Kundens egna villkor för ingen inverkan på avtalet. Innehållet i dessa villkor kan inte utökas eller förändras på annat sätt än genom skriftlig överenskommelse, undertecknat av behörig firmatecknare. Kunden ansvarar för sitt val av produkter, liksom sin användning av dessa och därvid erhållna resultat.


Definitioner

Följande uttryck har när de används i allmänna återförsäljarvilkor samt återförsäljaransökan angivna betydelser om ej annat särskilt anges; med "PCB Distribution" avses PCB Distribution Mjölby AB, Transformatorgatan 9, 595 35 Mjölby, Sverige. med "Kunden" avses den fysiska eller juridiska person som bestauml;ller produkten och om ordern är mottagen och accepterad av PCB Distribution, med "produkt" avses datorer, delar, tillbehör till datorer, datorprogram, kringutrustning och andra varor PCB Distribution erbjuder till försäljning och leverans. med "aktuella ÅF-kriterierna" avses regler, villkor, definitioner och övrig text i den senast uppdaterade "allmänna återförsäljarvilkor".


Leveransvillkor

Order skickas med DHL om inget annat anges. Leverans sker fritt PCB Distributions lager i Mjölby. Frakt debiteras på faktura mot ett fastställt pris per kolli vid vikt högst 35 kilo.


Betalning

Efter sedvanlig kreditprövning sker betalning mot faktura (10 - 30 dagar netto) alt. postförskott eller kontant om kreditprövning ej går igenom. Anmärkningar mot faktura ska göras inom 7 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Ej utlösta postförskottspaket debiteras med 150 kronor, samt frakt och postförskottsavgift. PCB Distribution har rätt att kräva postförskott eller ändra på de gällande betalningsreglerna om inte inbetalningarna sköts enligt ovan.


För kunder utanför Sverige

När vi tvingas att lämna förfallna fakturor vidare för inkasso så debiteras du som kund 15 % av det förfallna beloppet och de kostnader som uppkommit för PCB Distribution AB på en särskild faktura från PCB Distribution AB.


Priser

Priser för produkter gäller exklusive moms och frakt. PCB Distribution kan fram till leveransdagen ändra priser som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och andra förhållanden som ligger utanför PCB Distributions kontroll och påverkan, i förhållande till gällande pris. Kunden äger rätt att avbeställa leveransen vid prishöjningar.


Restnoterade artiklar

Restnoterade artiklar skickas normalt med er nästa order. Om ingen ny order inkommer till PCB inom 10 dagar skickas automatiskt alla restnoterade artiklarna som finns tillgängliga för leverans.


Transportskador

PCB Distribution ersätter inte skador som uppkommit vid leverans.


Returer - annullering

Produkter som levererats i avtalat antal och på avtalat sätt tas endast i retur efter särskild överenskommelse och skall på förhand tilldelas ett returnummer av PCB Distribution. Produkterna skall märkas med returnummer och returneras i originalförpackningen/emballaget med alla tillbehör. Ofullständiga returer återsändes obehandlade till kunden på kundens egen bekostnad och risk. PCB Distribution har rätt att kreditera och göra avdrag (avdra) på en returkostnad enligt gällande villkor i aktuell prislista


Felbeställning:

Reklamation av felbeställd vara måste ske inom 5 arbetsdagar från det att leveransen mottagits. Vid retur av felaktig beställd vara debiteras en returavgift på 5% av varuvärdet dock lägst 150:- + moms. För att PCB Distribution AB skall godkänna retur måste varan returneras i obruten förpackning samt vara fri från smuts, skador etc.


Krediteringar

Om PCB Distribution AB utfärdar kreditnota och kunden inte använder kreditnota inom en period av 12 månader från dess dato har PCB Distribution AB rätt att annullera kreditnota, och Kunden berättigas inte till någon ersättning eller betalning för kreditnota


Övrigt

I varje leveransbesked är leveranstiden uppskattad och därmed angiven som ungefärlig. PCB Distribution har rätt att när som helst säga upp detta avtal med Kunden. PCB Distribution har rätt att ändra, lägga till, ta bort villkor/regler/definitioner i dom "allmänna återförsäljarvillkor" och göra dessa gällande utan att meddela kunden när ändring skett, återförsäljaravtalet finns tillgängligt på www.pcb.se och du som kund ansvarar för att ta del av detta avtal fortlöpande. Vi reserverar oss för feltryck, prisfel, cache hos clienten.


Vi reserverar oss för slutförsäljning, felaktigt angivna priser eller annan felaktig information.

Kampanjer

Nya produkter 

PCB Distribution AB | Transformatorgatan 9, 595 35 Mjölby | Tfn. 0142-299850 | Fax.

 
     
Total time : 3 ms